Gennem viden om unges adfærd kunne Forsvaret lægge kommunikationsstrategi til uddannelser

Situation

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har ansvaret for at sikre et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere til hver af Forsvarets uddannelser. Uddannelserne er mangfoldige og henvender sig til forskellige typer af unge i alderen 15-26. Derfor ønsker Forsvarsministeriets Personalestyrelse at foretage en komplet analyse, der dækker livsstil, adfærd og karakteristika for de forskellige segmenter. Hovedformålet er at have et værktøj, der målretter rekrutteringen endnu mere og dermed gør den mere operationel og effektiv.

Udfordring

Det kan være vaskeligt at opnå kvalificeret indsigt i de forskellige segmenters overvejelser om nuværende og fremtidige uddannelsespræferencer, da disse skal favne indsigter, som både er brede og repræsentative samt dybdegående og nuancerede. Derudover skal der tænkes i, hvordan man på baggrund af resultaterne kan rådgive og klæde Forsvaret på med at forankre og implementere undersøgelsens resultater i organisationen centralt og lokalt.

Anbefaling

Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Epinion udviklede en analyse med en undersøgende tilgang – resultatet er en segmentering som et værdifuldt værktøj for Forsvarsministeriets Personalestyrelse i målretning af budskaber og kampagner. Analysen giver et fuldt overblik og blev også udformet som en potentialeanalyse. Analysen var baseret på flere datakilder og metoder – surveydata, digital etnografi og online-adfærdsdata. Den kortlægger beslutningsrejsen mod et uddannelsesmæssigt valg, og hvornår man henvender sig mest effektivt til målgrupperne med kommunikation om Forsvarets uddannelser. Arbejdet danner endvidere grundlag for udvikling af en ny kommunikationsstrategi og for prioritering af ressourcer.