Hvert år rådgiver vi Food Nation i arbejdet med danske eksportvirksomheder

Situation

Food Nation udgør et offentligt-privat fødevarepartnerskab, der har været aktivt siden 2016 med det formål at fremme den danske eksport af produkter og løsninger inden for hele værdikæden i fødevare- og landbrugssektoren. Organisationen bistår en bred vifte af danske fødevare- og landbrugsvirksomheder i udarbejdelsen af deres eksportstrategier, hvilket baseres på ekspertise såvel som et velunderbygget evidensgrundlag.

Udfordring

Ikke desto mindre konstaterede Food Nation, at der ikke forelå et evidensbaseret grundlag, til at kunne redegøre for, hvordan beslutningstagere og samarbejdspartnere i udlandet opfatter danske fødevare- og landbrugsvirksomheder. Hvad er Danmarks brandidentitet? Hvori ligger vores styrker og svagheder inden for sektoren? Og hvordan kan danske virksomheder drage fordel af brandet "Danmark" for at fremme robuste teknologiske løsninger inden for sektoren? 

Anbefaling

Epinion rådgav Food Nation til at basere svarene på disse spørgsmål på et solidt datagrundlag. Med udgangspunkt i vores ekspertise inden for B2B samt tværnationale undersøgelser med komplekse målgrupper, vejledte vi Food Nation i processen med at stille de rette spørgsmål til de relevante beslutningstagere i en lang række eksportrelevante lande, såsom Kina, Indien, USA, Tyskland og mange flere. Siden 2019 har Food Nation udgivet deres insight report baseret på dette grundlag og vores rådgivning.