Epinion laver dimittend- og aftageranalyse for DTU

Situation

DTU er Danmarks største ingeniøruddannelsessted, og arbejder hver dag med uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation. Universitetet uddanner årligt 2.500 diplom- og civilingeniører inden for alt fra Matematisk Modellering og Computing til Design og Innovation.

Udfordring

DTU ønsker løbende at have et opdateret blik på kvaliteten af dimittender fra både diplom- og civilingeniøruddannelser på DTU. Det gælder både dimittendernes egen oplevede kvalitet og aftagernes oplevelse af kvaliteten hos dimittenderne – både i forhold til enkelte kompetencer men også i en rekrutteringsproces generelt.

Anbefaling

Epinion har bistået DTU med at udarbejde dette overblik baseret på en triangulering af forskellige datakilder. Analysen viser blandt andet, at aftagerne generelt har et godt indtryk af dimittender fra DTU og særligt værdsætter studiejobs og praktik. Tilegnelse af ny viden, samarbejde og en positiv indstilling er nogle af de kompetencer, som aftagerne af ingeniører i fremtiden vil tillægge mest værdi. Indsigter som disse kan bidrage til den løbende udvikling af uddannelserne på universitetet for at sikre kompetente dimittender i fremtiden.