Der mangler ligeløn mellem mænd og kvinder på det akademiske arbejdsmarked

Situation

Danmark fremstilles ofte som et foregangsland på ligestillingsområdet. Ligestillingen kommer bl.a. fra lovgivning og faglige organisationer, som arbejder for lige vilkår. DM, det akademiske fagforbund, kæmper bl.a. for at sikre lige løn for lige arbejde blandt alle akademikere i landet uanset køn. Dette er i tråd med Danmarks ligelønslov, som forbyder løndiskrimination baseret på bl.a. køn. Loven skal sikre, at to personer med ens kvalifikationer, der udfører samme job, skal modtage den samme løn.

Udfordring

På trods af ligestillingsloven har analyser vist, at der er en kønsforskel i lønninger i Danmark. Der kan være mange årsager til, at mandlige og kvindelige akademikere tjener forskellige beløb. Både observerbare faktorer, såsom antallet af arbejdstimer og uddannelsesretning og ikke-observerbare faktorer, der kan dække over bevidst eller ubevidst forskelsbehandling pga. køn. Uden data på den reelle lønforskel kan der ikke fokuseres på nødvendige tiltag for at sikre bedre ligestilling fremadrettet.

Anbefaling

Epinions analyser for DM strækte sig over forskellige akademiske målgrupper på arbejdsmarkedet - fra nyuddannede til seniorer – og etablerede gennem statistiske metoder både forklarede og uforklarede forskelle i lønindkomst mellem grupperne. Dermed kunne vi identificere egentlige løngab mellem mænd og kvinder på det akademiske arbejdsmarked. Analysen vidste bl.a. at kvinder –særligt yngre kvinder – har en større sandsynlighed for at blive ansat i tidsbegrænsede stillinger end mænd.

Andre kundeprojekter